Monday, May 18, 2009

Blog PASTI Kapar menemui anda..


Setelah begitu lama ditunggu, akhirnya blog PASTI Kapar kini muncul! Insya Allah blog ini akan memaparkan informasi dan berita berkaitan PASTI di kawasan Kapar.

PASTI Kawasan Kapar telah mempunyai sejarah dan kisahnya sendiri. Di kawasan ini sahaja PASTI telah tumbuh dengan pesat sebagai satu wadah pilihan utama pendidikan pra-sekolah oleh para ibu bapa.

Buktinya PASTI Kawasan Kapar kini telah menampung jumlah pelajarnya seramai 1745 orang pada sesi 2009 ini. Ia merupakan jumlah terbesar berbanding kawasan-kawasan lain di negeri Selangor.

PASTI Kawasan Kapar juga dianggotai oleh 16 buah PASTI di peringkat cawangan. Antaranya PASTI Ikhwanul Muslimin yang merupakan PASTI terbesar di sini yang menampung jumlah pelajar seramai 300 orang setiap tahun. Ia juga merupakan PASTI terbesar di Malaysia.

No comments:

Post a Comment